Eyjafjallajökull 11. maí 2010. © Kristján Jónasson

Fréttir

Holtasóley - Dryas octopedala

Reglur um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda - 30.6.2011

Þrjár mikilvægar breytingar hafa verið gerðar á undanförnum mánuðum á reglugerð um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda. Hæðarmörk á ræktun útlendra tegunda hafa verið færð niður í 400m, tegundir sem teljast íslenskar hafa verið skilgreindar og birtur hefur verið listi yfir 15 plöntutegundir sem óheimilt er að flytja til landsins.

Lesa meira
Hvítabjörn

Hvítabirnan úr Rekavík - 28.6.2011

Rannsóknum á hvítabirnunni sem felld var í Rekavík 2. maí s.l. er að mestu lokið. Aldursgreiningar, sem byggja á talningu árhringja á tannrótum, sýna að birnan var ríflega þriggja ára. Fituforði hennar var ekki nema um 5% af líkamsþyngd sem er óeðlilega lítið miðað við árstímann.

Lesa meira
Kápa á Acta Naturalia Islandica

Ritröðin Acta Naturalia Islandica á rafrænu formi - 24.6.2011

Acta Naturalia Islandica var gefið út af Náttúrufræðistofnun Íslands á árunum 1946 til 1995. Útgáfan hefur nú verið skönnuð og gerð aðgengileg á vef stofnunarinnar.

Lesa meira
Rjúpur á flugi

Rjúpnatalningar 2011 - Fréttatilkynning - 14.6.2011

Rjúpnatalningar Náttúrufræðistofnunar Íslands vorið 2011 sýna fækkun um nær allt land. Rjúpnastofninn á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum var í hámarki vorið 2010. Fækkunin er hröð sérstaklega á Norðausturlandi þar sem stofninn helmingaðist á milli ára. Á Suður-, Suðvestur- og Vesturlandi virðist stofninn hins vegar hafa verið í hámarki vorið 2009. Þar sýna talningar nú fækkun eða kyrrstöðu 2010 til 2011. Samandregið fyrir öll talningasvæði var meðalfækkun rjúpna 26% á milli áranna 2010 og 2011. Mat á veiðiþoli rjúpnastofnsins mun liggja fyrir í ágúst í kjölfar mælinga á varpárangri rjúpna, afföllum 2010 til 2011 og veiði 2010.

Lesa meira
karlreklar birkis

Frjómælingar í Reykjavík og á Akureyri í apríl og maí - 10.6.2011

Frjómagn í Reykjavík í apríl og maí var langt yfir meðallagi og munar þar mestu um bæði kröftugt aspartímabil og birkitímabil. Aspirnar blómguðust í fyrstu viku maí og birkitíminn hefur staðið yfir í nærri þrjár vikur en mjög mikið var af reklum á birkinu í vor auk þess sem kalt tíðarfar á birkitímanum er líklegt til að teygja á tímabilinu og gera það langdregnara. Á Akureyri hófst aspartímabilið einnig í byrjun maí en birkifrjó hafa mælst stopult lengst af í maí.

Lesa meira
Grímsvötn maí 2011

Áhrif öskufalls á lífríki í Vestur-Skaftafellssýslu eftir Grímsvatnagos - 6.6.2011

Dagana 30.–31. maí 2011 fóru tveir sérfræðingar frá Náttúrufræðistofnun Íslands, þeir Erling Ólafsson skordýrafræðingur og Sigurður H. Magnússon gróðurvistfræðingur, í skoðunarferð um öskusvæðið í Vestur-Skaftafellssýslu. Tilgangurinn var að kanna öskufall eftir nýafstaðið Grímsvatnagos og huga að gróðri, smádýralífi og fuglalífi á öskusvæðinu.

Lesa meira
Fálki

Erfðarannsóknir á fálkum - 3.6.2011

Íslenski fálkastofninn (Falco rusticolus) er lítill og einangraður stofn en stofnbreytingar fálkans hafa verið vaktaðar í um þrjátíu ár. Sýnt hefur verið fram á að lítill erfðabreytileiki minnkar líkur stofna á að lifa af snöggar breytingar í umhverfinu. Mat á erfðabreytileika er því mikilvægt fyrir stofna í yfirvofandi hættu.

Lesa meira