Húshumla (Bombus lucorum).  © Erling Ólafsson

Fréttir

Frjóalmanak

Nýtt frjóalmanak fyrir Reykjavík og Akureyri - 26.5.2011

Frjóalmanakið sýnir hvenær búast má við frjógerðum sem ýmist valda ofnæmi eða eru góð vísbending um þroska og framvindu gróðurs. Það er hugsað til viðmiðunar fyrir þá sem eru með frjóofnæmi og byggir á 23 og 13 ára vöktun frjókorna í lofti annars vegar í Reykjavík hins vegar á Akureyri.

Lesa meira
Meðalbreyting á lífmassa gróðurs á Íslandi 1982 – 2010

Gervitungl greina verulega aukningu gróðurs á Íslandi - 26.5.2011

Greining á gögnum frá gervitunglum NOAA-stofnunarinnar í Bandaríkjunum sýna að gróður hefur aukist mikið hér á landi á undanförnum árum. Tunglin greina m.a. gróðurstuðul (NDVI-index) sem er mælikvarði á blaðgrænu og grósku gróðurs á yfirborði jarðar. Gögn frá tunglunum ná aftur til ársins 1982. Þau hafa verið notuð til að fylgjast með og rannsaka langtímabreytingar á gróðri víða um lönd. Náttúrufræðistofnun Íslands hefur að undanförnu unnið að greiningu á gögnum fyrir Ísland yfir tímabilið 1982 – 2010. Greiningin er gerð í samvinnu við dr. Martha K. Raynolds, gróður- og fjarkönnunarfræðing við háskólann í Fairbanks í Alaska. Fyrstu niðurstöður liggja nú fyrir. Þær staðfesta að gróður hefur verið í sókn á Íslandi síðustu ár eins og margir hafa talið sig sjá merki um, samanber nýlega frétt frá Landgræðslu ríkisins. Þetta eru líklega fyrstu mæliniðurstöður af þessu tagi sem birtar eru fyrir landið í heild.

Lesa meira
Urriðakot - fornleifar

Fornleifarannsókn á Urriðakoti á Hrafnaþingi - 17.5.2011

Fornleifarannsóknir hafa staðið yfir á Urriðakoti á síðustu árum vegna fyrirhugaðra framkvæmda á svæðinu. Urriðakot á sér ekki langa sögu í heimildum en bæjarins er fyrst getið á 16. öld. Átti því enginn von á því þarna myndu koma í ljós svo umfangsmiklar minjar sem raun ber vitni.

Lesa meira
Alaskalúpina og skógarkerfill í Esjuhlíðum

Vefur um alaskalúpínu og skógarkerfil - 13.5.2011

Opnaður hefur verið nýr vefur agengar.land.is þar sem dregnar eru saman upplýsingar um eiginleika og útbreiðslu alaskalúpínu og skógarkerfils ásamt mögulegum aðgerðum til upprætingar. Á undanförnum árum hefur verið nokkur umræða um áhrif ágengra framandi tegunda á lífríki Íslands. Alaskalúpína og skógarkerfill eru framandi plöntutegundir sem voru fluttar til landsins, m.a. til að græða land upp og sem garðaprýði, en teljast nú vera ágengar.

Lesa meira
Surtsey á frímerki Sameinuðu þjóðanna

Surtsey á frímerki Sameinuðu þjóðanna - 11.5.2011

Póstþjónusta Sameinuðu þjóðanna hefur gefið út sex ný frímerki með myndum af UNESCO heimsminjum á Norðurlöndum og er Surtsey á einu þeirra. Surtsey fór á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna árið 2008 sem einstakur staður náttúruminja á heimsmælikvarða. Náttúrufræðistofnun hefur frá upphafi Surtseyjargossins unnið að rannsóknum í Surtsey í samvinnu við Surtseyjarfélagið og Hafrannsóknastofnunina.

Lesa meira
Hrossagaukur

Fuglalíf í óshólmum Eyjafjarðarár - 9.5.2011

Flestar tegundir sem verpa í óshólmum Eyjafjarðarár eru útbreiddar hér á landi og nær allar algengar. Sjaldgæfasta tegundin á landsvísu er grafönd. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu um fuglalíf í óshólmum Eyjafjarðarár 2010 sem unnin var fyrir Umhverfisnefnd Akureyrarbæjar.

Lesa meira